13

Με χαλκό

Στέγες χαλκού κατασκευάζονται σε όλο τον κόσμο εδώ και αιώνες παραμένοντας αναλλοίωτες μέχρι και σήμερα.

9

Με Ασφαλτικό Κεραμίδι

Τα ασφαλτικά κεραμίδια είναι ένα είδος επίπεδων κεραμιδιών που αποτελούνται από ασφαλτικό υλικό και ψηφίδες

26

Με κεραμίδι

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο κατασκευής πάσης φύσεως κεραμοσκεπών όπως( μονόριχτες – διριχτες –τρίριχτες -τετράριχτες)